Jaká je lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Do kdy podat přiznání? Jaká je lhůta?

Přiznání je potřeba podat do konce 3. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva. Zde je důležité správně vnímat definici provedení vkladu vlastnického práva.

Provedení vkladu vlastnického práva: není okamžik, jak si dost často mylně smluvní strany vykládají, den podání návrhu na vklad na příslušný katastr, ale den ve kterém dojde skutečně k povolení vkladu vlastnického práva, tudíž den, kdy katastrální úřad promítne na listu vlastnictví dané nemovitosti změnu (rozuměj vymaže prodávajícího a zapíše na jeho místo kupujícího).

Modelový příklad:

Smlouva uzavřena dne 25. 6. 2018

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podán 5. 07. 2018.

Vklad proveden katastrem nemovitostí dne 2. 8. 2018.

Právní účinky vkladu práva v katastru nemovitostí jsou ke dni 5. 07. 2018.

Lhůta pro podání a zaplacení zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí začíná běžet 1. 9. 2018.

Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí je 30. 11. 2018.

Nechcete se tím vůbec zabývat? Hledáte někoho, kdo přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vyplní za Vás a předá Vám ho se všemi instrukcemi, co a jak?

Jaroslav Nováček, 16 let praxe, realitní makléř
tel.: 725 521 554, e-mail: jaroslav.novacek@bulldog-reality.cz

Jaroslav Nováček
Jaroslav Nováček žije na Praze 8 se svou přítelkyní Katkou a francouzským buldočkem Huginou, má dvě dcery - Kačku a Natálku. Jeho profese je realitní makléř s více než 16 lety praxe, investor do nemovitostí a leader v síťovém marketingu. Je vášnivým propagátorem svobodného podnikání. Více o něm najdete zde.
Komentáře