Neplatíte na dani z nabytí nemovitých věcí zbytečně moc?

Koupě jakékoliv nemovitosti v osobním vlastnictví zakládá povinnost kupujícího (nabyvatele) podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a daň zaplatit ve stanovené lhůtě.

Jak je to v případech, kdy do hry vstupuje daň z přidané hodnoty?
Prodej nemovitých věcí v některých případech podléhá dani z přidané hodnoty. Je-li prodejce nemovitosti plátcem DPH a na konkrétní prodej se vztahuje DPH, pak DPH bude součástí kupní ceny. Výborná zpráva je, že z částky DPH nemusíte odvádět 4 % na dani z nabytí nemovitých věcí. Toto se bohužel skoro nikde nedovíte a finanční správa Vás rozhodně na tuto věc, že jste zaplatili více než bylo třeba neupozorní.

Daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na částku bez DPH.

Koupili jste nemovitost? Zaplatíte daň z nabytí nemovitých věcí z nabývací hodnoty.
Daň z nabytí se platí ve výši 4 % z kupní ceny nebo ze srovnávací daňové hodnoty, vždy z té vyšší částky. V případě koupě nemovité věci je srovnávací daňovou hodnotou buď cena zjištěná dle znaleckého posudku nebo směrná hodnota, pokud ji lze určit a plátce daně (tj. nabyvatel) si ji zvolí.

Pro přehlednost je zde diagram:

Pro porovnání hodnot se vychází z kupní ceny bez DPH. Podmínkou je, že prodejce nemovité věci byl plátcem DPH a daný prodej podléhal DPH.

Chystáte se koupit nemovitost?
Ideální je mít vyčíslenou zvlášť kupní cenu bez DPH a výši DPH v kupní smlouvě. Velmi to oceníte při přípravě daňového přiznání, které bude jednodušší. Většina plátců DPH automaticky výši DPH do smluv o převodu nemovitostí vyčíslují.

Zaplatili jste 4% na dani z nabytí nemovitých věcí i z částky DPH?
Část takto chybně a nadlimitně zaplacené daně lze získat zpět.

Stačí pro to udělat 3 věci:

  1. Zkontrolovat, že částka DPH byla alespoň 2500 Kč (přeplatek na dani z nabytí bude alespoň 100 Kč)
  2. Podat dodatečné daňové přiznání s novým nižším základem daně
  3. Požádat o vrácení tzv. vratitelného přeplatku.
  4. Finanční správa vrací přeplatek od 100 Kč na bankovní účet uvedený v žádosti, pokud tedy nemáte jinou neuhrazenou splatnou daň, pak FU přeplatek automaticky započte.

Lhůta pro podání dodatečného přiznání je omezena termínem ukončení daňového řízení, které končí většinou do 3 let od posledního dne lhůty pro podání řádného přiznání k této dani. Pak už většinou máte smůlu. 🙁

Lhůta pro podání řádného přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je do konce 3. měsíce po měsíci,  ve kterém došlo k provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Modelový příklad:

Kupní smlouva uzavřena dne 25. 6. 2018, návrh na vklad do katastru nemovitostí podán 05. 07. 2018.

Vklad proveden katastrem nemovitostí dne 2. 8. 2018.

Právní účinky vkladu práva v katastru nemovitostí jsou ke dni 05. 07. 2018.

Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí je 30. 11. 2018 (lhůta začala běžet 1. 9. 2018.)

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí řádně podáno na finanční úřad dne 01. 11. 2018.

Posledním dnem pro podání dodatečného přiznání (za předpokladu, že lhůta nebyla prodloužena díky zahájené daňové kontrole či jiných důvodů) je 30. 11. 2021.

Nechcete se tím vůbec zabývat? Hledáte někoho, kdo přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vyplní za Vás a předá Vám ho se všemi instrukcemi, co a jak?

Jaroslav Nováček, realitní expert
tel.: 725 521 554, e-mail: jaroslav.novacek@bulldog-reality.cz

Jaroslav Nováček
Jaroslav Nováček žije na Praze 8 se svou přítelkyní Katkou a francouzským buldočkem Huginou, má dvě dcery - Kačku a Natálku. Jeho profese je realitní makléř s více než 16 lety praxe, investor do nemovitostí a leader v síťovém marketingu. Je vášnivým propagátorem svobodného podnikání. Více o něm najdete zde.
Komentáře