ODHAD TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI

Odhad tržní ceny nemovitosti - teorie versus zkušenosti

Pokud jste už někdy prodávali nebo kupovali nemovitost, pojem „znalecký posudek“ jste již jistě slyšeli. Kromě tohoto spojení slýcháme i termíny jako „odhad tržní ceny“ nebo „tržní ocenění“ či jen „odhad“. Každý z těchto výrazů se zásadně liší a vždy záleží na tom, k jakému účelu „posudek“ potřebujete.

Znalecký posudek, jak už z názvu vyplývá, zpracovává soudní znalec, ovšem cena stanovená dle posudku soudního znalce nemá většinou s tržní hodnotou nic společného. Jak je to možné? Znalec při stanovení ceny provádí výpočet podle vyhlášky nepravidelně aktualizované Ministerstvem financí. I když přihlíží k velikosti města, stáří nemovitosti, stavebnímu materiálu apod., nepracuje se zásadními faktory, jako jsou například orientace nemovitosti do hlučné silnice či do parku, vysoké náklady na bydlení, oblíbenost lokality, absence zpevněné příjezdové cesty, přízemí či nejvyšší patro, absence výtahu atd. A právě tyto faktory jsou potřeba zohlednit při nastavení reálné odpovídající tržní ceny reflektující aktuální realitní trh.

Potřebujete-li odhad tržní ceny pro účely prodeje a chcete-li zjistit, za kolik se dá Vaše nemovitost na trhu prodat, jsme Vám plně k dispozici.

Cenu stanovujeme komparací mnoha dat, vycházíme např. z monitoringu realitního trhu, cenových map (tj. z realizačních cen), data katastru nemovitostí, kondice aktuálního trhu, poptávky, aktuální nabídky v dané lokalitě a stavu nemovitosti. Výsledkem je podrobný posudek, kerý určuje doporučený inerval tržní ceny nemovitosti.

Známe cenu Vaší nemovitosti, a Vy?

Sestavíme Vám kvalifikovaný tržní odhad ceny nemovitosti, který bude navíc obsahovat analýzu Vašeho trhu a doporučení pro případný prodej nemovitosti.
Pomůžeme usnadnit a urychlit dědické řízení. Sestavíme Vám odhad pro dědické řízení, kteří notáři akceptují. Neutrácejte zbytečně za drahého soudního znalce.